Η Ομάδα μας στο Facebook!

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Συμπαντική μνήμη, μορφικός συντονισμός και Μορφογενετικά πεδία


Τα μορφογενετικά πεδία είναι αόρατα πεδία, τα οποία περιέχουν ενέργεια και πληροφορίες μη έχοντας μια σταθερή ουσία υλικού (όπως άτομα και ηλεκτρόνια). Υπάρχων αδρανών / δονητικών μαζών και μη-υλικών περιοχών επιρροής που επεκτείνονται στο διάστημα, μεγαλώνουν με το χρόνο και αποτυπώνουν τη μνήμη των προηγούμενων φυσικών υπάρξεων.

Τα μορφογενετικά πεδία συνδέονται άμεσα με τον χώρο μνήμης που (προηγουμένως ονομάστηκε Ακασικα αρχεία) και όλες τις συμπαντικές δομές που περιέχουν ενέργεια με τη μορφή μνήμης. Σε νέο παράδειγμα, ένα πολυδιάστατο όραμα της ενοποιημένης συνείδησης, η έννοια της συμπαντικής μνήμης και η αναγνώριση του κβαντικού κενού θα επικρατήσει η κυρίαρχη έννοια του Διαστήματος-Χρόνος, η γραμμική όραση και η διαχωρισμένη συνείδηση του είναι.

Τα μορφογενετικά πεδία έχουν επιρροή σε κάθε είδος αυτόματου 1/3 οργανωμένου συστήματος (άτομα, μόρια, κρύσταλλα, κύτταρα, ιστοί, όργανα, οργανικές κοινωνίες, οικοσυστήματα, πλανητικά συστήματα, γαλαξίες), σε κάθε μορφή ζωής στη Γη και μέσα στο σύμπαν.

Η μνήμη στα μορφογενετικά πεδία συσσωρεύεται από την αρχή της ζωής του σύμπαντος και από όλες τις διαφορετικές μορφές υλικών, μοριακών, κυτταρικών και βιολογικών συστημάτων των ζωντανών πλασμάτων στη Γη. Επιδρά στις διαφορετικές εκπαιδευτικές, γονικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές, θρησκευτικές, γεωργικές, και οικονομικές δομές όπως τα οικοσυστήματα, οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος και οι Γαλαξίες - όλες οι μορφές ζωής, από τις μικρότερες έως τις μεγαλύτερες εντός του συνόλου του κόσμου.

Ο μορφικός συντονισμός μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία με την οποία το παρελθόν γίνεται μέλλον μέσα στα μορφογενετικά πεδία στο γραμμικό όραμα του χρόνου. Είναι η μετάδοση της αιτιώδους και διαμορφωτικής επιρροής σε όλο το διάστημα και στο χρόνο (βλ.: αρχή της αιτιότητας, αιτιώδες σχέδιο του Rupert Sheldrake). Σύμφωνα με την αρχή της μορφικής αντήχησης, όλα τα αυτόματα οργανωμένα συστήματα επηρεάζουν άλλα συστήματα σε ολόκληρο τον χώρο και τον χρόνο μέσω της μετάδοσης των χώρο αναμνήσεων. Τα μορφογενετικά πεδία είναι η συλλογική μνήμη όλων (βλ. συλλογικό ασυνείδητο - Carl Gustav Jung).

Η μνήμη μέσα στα μορφογενετικά πεδία είναι σωρευτική. Τα γεγονότα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα μέσω επανάληψης. Όταν η επανάληψη συμβαίνει σε κάποια κλίμακα κατά τη διάρκεια των δισεκατομμυρίων χρόνων, η φύση των φαινομένων έχει μια οικεία και πολύ βαθιά ποιότητα, τόσο βαθιά ώστε να γίνεται αμετάβλητη, προφανώς αιώνια.

Στον πλανήτη Γη, μορφογενετικά πεδία δημιουργούνται και αναπτύσσονται μέσα από τη συλλογική συνείδηση με υψηλές συχνότητες δόνησης. Όταν συμβαίνει αυτό, άλλα πεδία όπως το συλλογικό ασυνείδητο και το πλανητικό κάρμα μειώνονται μέχρι να εξαφανιστούν. Στη γη υπάρχουν διάφοροι τύποι μορφογενετικών πεδίων σε σχέση με την ανθρωπότητα. Τα κύρια είναι το συλλογικό ασυνείδητο, το παγκόσμιο κάρμα και η συλλογική συνείδηση. Κάθε είδος μορφογενετικού πεδίου δονείται με τη δική του συχνότητα, μέσο συντονισμού με τη συχνότητα δόνησης των πληροφοριών και της ενέργειας που περιέχει. Το παγκόσμιο κάρμα και το συλλογικό ασυνείδητο δονείται σε χαμηλή συχνότητα.

Τα μορφογενετικά πεδία είναι επίσης εδώ για να βοηθήσουν τη Γη και τους ανθρώπους στην ανάληψή τους. Παγκόσμιος το φως βοηθά τους ανθρώπους να κινούνται από ένα διαχωρισμένο σε ένα ενιαίο επίπεδο συνείδησης. Βοηθάει αυξάνοντας τους κραδασμούς μας τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Αυτές οι καθολικές ενέργειες ενισχύουν τα μορφογενετικά πεδία υψηλών δονητικών συχνοτήτων να αυξήσουν τον ρυθμό δόνησης της γης και του κάθε ζωντανού πλάσματος.

Συμβαίνει μέσω του εγκεφάλου και όλα τα ζωντανά πλάσματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, συνδέονται με τα μορφογενετικά πεδία. Ο εγκέφαλος δεν είναι όργανο αποθήκευσης, αλλά ένας σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων των μορφογενετικών πεδίων, στα οποία υπάρχει ένα μίγμα του παρελθόντος, του σημερινού χρόνου και των μελλοντικών αναμνήσεων, συσσωρευμένες πληροφορίες και ενέργειες. Αυτά τα μορφογενετικά πεδία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ιδίως μέσω κληρονομικών διαγενεακών επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και προγονικών έθιμων.

Η ανθρώπινη συλλογική μνήμη, μέσω της μορφικής αντήχησης, έχει τόσο μεγάλη επιρροή στην ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζοντας τον μορφογενετικό τομέα. Αυτό είναι παρόμοιο με τη διμερής αρχή του φωτός (στην οποία η μετάδοση και η λήψη είναι ταυτόχρονα και τα 2/3 διασυνδεδεμένα). Η αρχή ανατροφοδότησης του Σύμπαντος, της ζωής στην ουσία του, δηλώνει αυτό όπου αλληλεπιδρούν συστήματα εκπομπής και λήψης, προκύπτουν εκπομπές ενέργειας και ανταπόκριση ανάδρασης.

Είναι δυνατό για τον πλανήτη Γη και τους κατοίκους της να επηρεάσουν τη ζωντανή / θεία τάξη των πραγμάτων. Είναι δυνατόν να ζήσουμε μια αλλαγή από ένα διαχωρισμένο σε ένα ενιαίο σχέδιο συνειδητότητας τη στιγμή που αρκετά ανθρώπινα όντα συνειδητοποιούν την αληθινή τους φύση και επανασυνδέονται στην ουσία της ίδιας της ζωής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αφύπνιση της συνείδησης και η ανάληψη ορισμένων ανθρώπων επηρεάζει τον μορφικό συντονισμό της ανθρωπότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής