Η Ομάδα μας στο Facebook!

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Why does NASA prepare the world for ?


Do you know that NASA has recently brought together scientists, philosophers, and theologians from around the globe to prepare the world for extraterrestrial contact?

India's oldest scripts, the Vedas, speak of the advent of UFOs that have visited the continent probably more than 6000 years ago. NASA chief scientist Ellen Stofan recently said:

"I think we are going to have strong clues of life beyond Earth within a decade. But I believe we will have conclusive proof within 20-30 years. "

UFOs have been visiting us for centuries.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής