Η Ομάδα μας στο Facebook!

Εύκολα Χρήματα Online με το πάτημα ενός κουμπιού!

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

The Unbelievable revelation from a time traveler about the parallel universes


There is room for British William Taylor to share his own stories. Or better experiences, since he tells us that he has visited the future several times.

And while he knows that no one will believe him, he does not seem to be polluted with such details. So he says he works for the British government and the secret services of the country, so he fears both about the impact of his revelations.

"There are many advanced technologies that are kept secret by you," he says in front of the camera, "there are plans to be published to the public but for now they are classified. They're going to hunt me for this video, I'm putting myself at risk telling you the truth. "

And then the story begins: "The journey to time was first achieved in 1981," he continues, "there is an infinite number of alternative universes, it is possible to have each of these universes and it is also possible to move between them. We have developed a machine that not only travels in time but also moves between the parallel universes. "

And then he tells how he has visited 3000 AD, where we have not changed much, except perhaps by the fact that we live under the water (!): "I looked up and saw flying transportation pass over me, but I could see only the lights penetrate dense smoke. "

Getting started when it went to 8973 AD, a date whereas man and machine tell us they have become one! And then things get even more strange and fun at the same time ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής