Η Ομάδα μας στο Facebook!

Εύκολα Χρήματα Online με το πάτημα ενός κουμπιού!

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

The archaeologists were panicked - found an alien skull in Denmark? (VIDEO)


A skull was discovered in Denmark that looks more alien than human.Workers on Sealand, Denmark, replacing sewer pipes under a building, discovered a strange skull.

When they brought it to Copenhagen, they came to the conclusion that some of its features did not match what we know. The charcoal dating of the skull was conducted at the University of the Niels Bohr Institute in Copenhagen where they found that the skull was about 800 years old.

However, workers who found the skull buried say that it was not accidentally spotted and that some people buried it there, and maybe they could learn who hid it at this point.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής