Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Self healing - The book of immortalsThe Soul Cleansing System is a spiritual guide or otherwise a self-healing book in cooperation with meditative exercises that certainly exceeds the beliefs of the average man for his biological microcosm In order to let him know that it's time to get to know the inhabitants of his inner body meaning his cells, which can be programmed, take orders and make treatments for every part of the body, and renew them constantly at the age he desires. It is the ultimate guide to immortalizing the biological body for some and for others the prolonged anti-aging, the difference between these two human categories is the faith for the result.
File Formats:

You can buy it on lulu.com in pdf format at this Link: http://www.lulu.com/shop/vangelis-karabinis/soul-cleansing-systemself-healing-and-cell-regeneration/ebook/product-23165960.html

You can buy it on amazon.com in Kindle format at this Link: https://www.amazon.com/dp/B072F15WF9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής