Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Το Καναλι μας στο YouTube!

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

11 signs that you may be trainees Angels on Earth

Do you feel different from all the people? Do you think that live events which have some unexplained cause or origin? One thing is certain: What you are looking for answers and you're not accidentally on this page.

Read 11 of the signs that you may be trainees Angels on Earth. Fill with power and follow your path.

 1. Thirsty for new knowledge and feel different from others
 2. You are deeply convinced that Life has a deeper meaning than to live a just an ordinary life
 3. One day you feel good, feel Life and Light. And the next you are sad and you have no energy
 4. While your friends are living in a situation where they do not themselves have a question, you ask, "Who is happier? They or I? "
 5. You want to be right and fair. You are strong .. Sometimes too much and other times less.
 6. You feel an inconsistency and disagreement. You always think it is your fault or the fault of others and do not understand why you feel so.
 7. You can predict certain events before they occur
 8. You may feel frustrated by things that happened in the world or your life and nothing gives you a sense of satisfaction in your daily life.
 9. You are too sensitive. You begin to see signs or indications and gradually begin to understand and see the real intention of the people or the message behind the words.
 10. Waking up the middle of the night or during the day always see the same numbers: 111, 333, 555 etc.
 11. You wish to change and become better people and to help others. When you get all these signs, it means that you are in some initiation. That you are ready to receive knowledge ... to know God.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής