Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Το Καναλι μας στο YouTube!

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Winds from black hole


winds-from-black-hole


A team of astrophysicists led by Dr. Calliope Dasyra discovered Winds from black hole molecular and atomic gas caused by the interaction of the jet of a supermassive black hole with interstellar clouds in the nearby galaxy IC5063.

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής