Η Ομάδα μας στο Facebook!

Εύκολα Χρήματα Online με το πάτημα ενός κουμπιού!

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Today starts the CERN experiment that can change our world or to destroy

Today starts the CERN experiment
On November 7, according to scientists at CERN, will be an experiment, but in such tremendous power although it can generate new knowledge about the existence of Multiuniverse (multiverse) and the existence of parallel worlds.

But that can create unexpected dangers according to others as it will allow the creation of "black holes" that could be completely uncontrollable self powered and become uncontrollable to the point of destroying the Earth itself!

Scientists in Geneva, where the Large Hadron Collider (LHC) is ready to pump up energy levels in collisions of subatomic particles, so as to detect black holes, multiverse sign, but some believe that it is likely to be a gravity drain of our universe in a parallel universe.

Critics even the LHC, warn that the high-energy particle accelerator, may mean the end of our planet by creating a voracious black hole (perhaps overly excessive but first attempted this and the risks are unknown)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής