Η Ομάδα μας στο Facebook!

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Mystery in Ireland: Gate snap rocks - What beings hiding inside? [video]

Mystery in Ireland: Gate snap rocks - What beings hiding inside? [video]
A truly amazing event gets recorded and a tourist in Giant's Causway Ireland. It is to lose his mind, and similar mechanisms with gates that open into rocks are subject of science fiction films ... Or maybe not? ... The Giant's Causway is a region with a cluster of rocks consisting of about 40,000 basalt columns, a natural phenomenon as a result of an ancient volcanic eruption. Located in County Antrim, on the northeast coast of Northern Ireland, about three miles (4.8 km) northeast of the town of Bushmills. The "columns" that bring to mind crammed columns, seem to have terraces and lost beneath the sea, leaving the surface an amazing spectacle.

Most of the columns are hexagonal, although there are also some with four, five, seven or eight sides. The highest column reaches about 12 meters, while some columns solidified lava reach and 28 meters thick. It might say that all this is a result of nature, but an artificial construction. Perhaps, for this, then, an ancient myth created around it. But, perhaps, there are some nuggets of truth According to legend, the columns are the remains of a causeway built by a giant, the Fionn mac Cumhaill to wrestle with a Scottish giant, the Benandonner. The legend includes many paranormal phenomena and forces some supernatural beings ... If we accept that behind some parts of the myth there is a trace of truth and that the video that follows is not weird, then you have the most amazing documentary portal in artificial rock still used nowadays by unknown creatures! ! !

Watch this :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής