Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ» Μερος Δευτερο

adam
Αυτό το συμβεβηκός προήλθε από την έλλειψη συνενέσεως του Αδάμ, θεωρουμένου (με την στενότερη έννοια) ως Ελοχά (θεού ), όντας ομοιοούσιου με τον ΛΟΓΟ, τους Αδάμ-Ελοχιμ (τους θεικούς Αδάμ) του οποιου (ή των όποιων) αρχικά αποτελούσε ένα ζωντανό όργανο.Αντι να ζήσει ευτυχής μέσα στήν μητρική ουσια της Θειας Φύσεως και μέσα στην Ενότητα του Λόγου, ο Αδάμ ωθούμενος από τον Εγωισμο (Ναχάς στην Εβραικη), θέλησε να γνωριση την Φύση αυτή καθ, εαυτή,δηλαδή, θέλησε να την γνωρισει στην μήτρα της πριν την γονιμοποίησή της, ή με άλλα λόγια, πριν την δημιουργια των κόσμων. Θέλησε να κυριεύσει και να καταλάβει αυτή την απόκρυφη ουσια που υπήρξε προγενέστερη της στοιχειοποιήσεως του φωτός».Θα πρέπει να λάβουμε υπ, όψη μας ότι οι Εσωτεριστές αλλά και αρκετές θρησκείες θεωρούν πως υπάρχουν τριών ειδών φώτα:

Το υλικό φως, αυτό που εκπέμπεται από τους ήλιους.

Το νοερό φως ή αυτό που έχουν οι αόρατοι κόσμοι.

Το Φως του Θεού ή αυτό που ονομάζεται Φως της Δόξας του Θεού, το οποίο δεν θεωρείται στοιχείο της Δημιουργίας αλλά καθ' εαυτό στοιχείο του Θεού (στοιχείο της υποστάσεώς Του). Για το τελευταίο πάρα πολλά έχουν γραφτεί από τους Αγίους των Ανατολικών Εκκλησιών αλλά και από τους μεγάλους Εσωτεριστές, ιδιαίτερα τον Ιάκωβο Μπαίμε. Από τα παραπάνω, συνάγεται πως ο Αδάμ της πτώσεως θέλησε να κυριεύσει και να καταλάβει την Αιώνια Φύση πριν την δημιουργία του νοερού φωτός, δηλαδή πριν την δημιουργία των αοράτων κόσμων.Εμείς, στο παρόν επίπεδο υπάρξεως, ως υποπολλαπλάσιο ή ως κύτταρα του έκπτωτου Αδάμ δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε το τι ακριβώς έγινε.

Αυτό θα συμβεί μόνο μετά την επανενσωμάτωσή μας στο σύνολο των Αδάμ-Ελοχίμ ή του ΛΟΓΟΥ. Η έννοια της επανενσωματώσεως στον Λόγο είναι η ουσία της διδασκαλίας του Δυτικού Εσώτερισμού. Είναι όλος ο αγώνας που διδάσκεται για την αποκατάσταση της πτώσεως, από τους δυτικούς Μύστες. Συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου είναι η δημιουργία του υλικού κόσμου αλλά και του Αστρικού.Δεν μας επιτρέπει ένας πρόλογος να επεκταθούμε τόσο, ώστε να αναλύσουμε εάν η πτώση του ανθρώπου αφορά μόνο τον πλανήτη μας η ολόκληρο το Σύμπαν, και σε περίπτωση που αφορά ολόκληρο το Σύμπαν, ποια είναι η έννοια της λέξεως άνθρωπος.

Επιγραμματικα θα αναφέρουμε, πως για τον Εσωτερισμό, ως ανθρωπότητα ορίζεται μία κατάσταση επιτεύξεως της συνειδητότητας. Είναι το στάδιο εκείνο κατά το οποίο, ένα ον που ζει σε υλικό περιβάλλον, συνειδητοποιεί σταδιακά τον Εαυτό του. Μετά από αυτό ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί στα δικά του συμπεράσματα. Στην συνέχεια θα πρέπει να αναφερθούμε στον όρο Αστρικό. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο όροι, ο Αστρικός κόσμος και το Αστρικό ο Φως

Ο πρώτος που μιλά εκτενώς είναι ο Παράκελσος (1493 - 1541), ο οποίος μας δίνει 3 όρους. ΑΚΑΣΑ: Ανατολικός όρος. Είναι μία ζωντανή πρωτογενής ουσία, αντίστοιχη με την αντίληψη για κάποιας μορφής κοσμικού αιθέρα που διαποτίζει το ηλιακό σύστημα. Κάθε τι ορατό, θα λέγαμε, είναι συμπυκνωμένη ΑΚΑΣΑ, που έγινε ορατή αλλάζοντας την υπεραιθερική της κατάσταση σε μία συμπαγή και απτή μορφή.

Όλα στην Φύση μπορούν να διαλυθούν και πάλι στην Ακάσα και να γίνουν αόρατα,μετατρέποντας την ελκτική δύναμη που συγκρατούσε τα άτομα τους σε απώθηση (άπωση). Υπάρχει όμως μία τάση στα άτομα που αποτέλεσαν κάποτε μία μορφή, να σπεύδουν να ενωθούν και πάλι με την προηγούμενη τάξη ατόμων και να παράγουν την ίδια μορφή. Κάνοντας, λοιπόν, χρήση αυτού του νόμου, μία μορφή που φαίνεται ότι καταστράφηκε μπορεί να αναπαραχθεί. Αυτή η τάση βρίσκεται στον χαρακτήρα της μορφής που διατηρήθηκε στο Αστρικό Φως.

ARCHAEUS: Είναι η μoρφοποιός δύναμη της Φύσης, η οποία διαιρεί τα στοιχεία και σχηματίζει οργανικά μέρη. Είναι η αρχική της ζωής, η δύναμη που περιέχει την ουσία της ζωής και τη φύση των παντων.
ΑΣΤΡΙΚΟ ΦΩΣ: Ίδιο με το ARCHAEUS. Είναι παγκόσμιο και ζωντανό αιθέριο στοιχείο, αλλά με ανώτερη οργάνωση από την Ακάσα. Το ΑΣΤΡΙΚΟ ΦΩΣ είναι συμπαντικό, ενώ η ΑΚΑΣΑ είναι μόνο κοσμική - ανήκει δηλαδή στο ηλιακό μας σύστημα. Το Αστρικό Φως είναι , ταυτόχρονα στοιχείο και ισχύς, που περιέχει τον χαρακτήρα όλων των πραγμάτων. Είναι η αποθήκη της μνήμης για τον Μακρόκοσμο, του οποίου το περιεχόμενο μπορεί να επανενσωματωθεί, να μετενσαρκωθεί και να εκδηλωθεί σε αντικειμενικές (υλικές) μορφές.

Είναι η αποθήκη της μνήμης του Μικρόκοσμου των ανθρώπων, από την οποία μπορεί να ανασύρει περασμένα γεγονότα. Υπάρχει ομοιόμορφα σε όλους τους διαπλανητικούς χώρους, εν τούτοις είναι πιο πυκνό και πιο ενεργό γύρω από ορισμένα αντικείμενα εξ' αιτίας της μοριακής τους δράσης, ιδιαίτερα γύρω από τον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη των ανθρώπων, που περιβάλλονται από αυτό σαν από μία αύρα φωτός. Είναι αυτή η αύρα που υπάρχει γύρω από τα νεύρα, με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να συλλαμβάνει εντυπώσεις που δημιουργούν στην αστρική αύρα του κόσμου και έτσι να «διαβάζει στο Αστρικό Φως».

Αποτελεί το μέσο της μετάδοσης της σκέψεως, και χωρίς αυτό το μέσο καμία σκέψη δεν θα μπορούσε να μεταδοθεί από μακρυά. Είναι ορατό στον ενορατικό, και επειδή κάθε άνθρωπος έχει μία δική του αστρική αύρα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου μπορεί να διαβαστεί από το Αστρικό Φως του, από εκείνους που μπορούν να το δουν. Στην περίπτωση ενός παιδιού, που δεν έχει ακόμα δημιουργήσει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτή η εκπορευόμενη αύρα είναι λευκή σαν το γάλα. Στον ενήλικα, όμως, υπάρχει πάντοτε πάνω στο βασικό αυτό χρώμα ένα άλλο χρώμα, όπως θαλασσί, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, βαθύ κόκκινο, ακόμα και μαύρο(θεωρήσαμε απαραίτητη αυτή την διευκρίνιση γιατί την χρησιμoποιεί και ο Γκουαϊτά.

Η διαφορά είναι πως για τον όρο ΑΚΑΣΑ του Παράκελσου, ο Γκουαϊτά δίνει τον όρο Lumiere Sideral. που στην Ελληνική μεταφράζεται ως Αστρικό Φως, ενώ στον όρο ΑΣΤΡΙΚΟ ΦΩΣ του Παράκελσου, ο Γκουαϊτά αντιπαραθέτει τον όρο Lumiere Astral που ξανά στην Ελληνική μεταφράζεται ως Αστρικό Φως.Για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, εμείς τοποθετούμε δίπλα στις Ελληνικές λέξεις τις ανάλογες που δίνει ο Γκουαϊτά (Sideral ή Astral).

Αλλο ένα ζήτημα που δημιουργείται αφορά τις δύο πλέον πολυσυζητημένες λέξεις του Εσωτερισμσύ, που είναι ταυτόχρονα και οι πιο ταλαιπωρημένες, την ΨΥΧΗ και το ΠΝΕΥΜΑ. Πάρα πολλοί φίλοι και αναγνώστες μας έχουν παραπονεθεί πως επικρατεί μία σύγχυση με αυτούς τους δύο όρους και μας ζήτησαν εάν μπορεί να δοθεί μία λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Η σύγχυση αυτή έχει δημιουργηθεί γιατί ουσιωδώς υπάρχουν 2 μεγάλα ρεύματα Εσωτερισμού, το Ανατολικό και το Δυτικό.Το Δυτικό θεωρεί πως ο άνθρωπος (Μικρόκοσμος) και το Σύμπαν(Μακρόκοσμος)αποτελούνται από 3 βασικές αρχές.

ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
1) Υλικός Κόσμος 1) Υλικό σώμα
2) Συμπαντική Ψυχή 2) Ανθρώπινη ψυχή
3) Συμπαντικό Πνεύμα 3) Ανθρώπινο πνεύμα

Αυτή, όμως, είναι μία κατάταξη που πέρασε στην Ελληνική πραγματικότητα εξ' αιτίας 2 βασικών παραγόντων .

1) Εξ' αιτίας κακών μεταφράσεων
2) Εξ, αιτίας μιας μεγάλης εισβολής «εσωτερικών σχολών» που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, και οι οποίες προσπάθησαν (ιδιαίτερα οι σχολές που έφεραν την επιρροή τους από το Ανατολικό ρεύμα) να προσαρμόσουν τις διαφόρων ειδών ορολογίες τους, στους παραπάνω όρους του πίνακα .Όμως, για τους σοβαρούς μελετητές του εσωτερισμού ο μέσος άνθρωπος αποτελείται μεν και από Πνεύμα, αλλά ακόμα δεν έχει αποκτήσει την συνείδηση του Πνεύματος του. Αυτό θα το συνειδητοποιήσει μόνον όταν επανενσωματωθεί με τον ΛΟΓΟ. Μέχρι την επανενσωμάτωσή του με την Θεία Ενότητα, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τις παρακάτω 3 αρχές .

1) Το υλικό σώμα ή

2) Τον πλαστικό (εύπλαστο) ενδιάμεσο (το αστρικό σώμα)

3) Την ψυχή

'Ετσι, το αστρικό σώμα είναι το ενδιάμεσο μεταξύ του σώματος και της ψυχής. Ο Ελιφάς Λευί συνοψίζει με μεγάλη ακρίβεια την σύσταση του ανθρώπου, με τον παρακάτω ορισμό:
«Ο άνθρωπος είναι διανοητικό και σωματικό ον, πλασμένο κατ εικόνα του θεου και του Κόσμου, ΕΝΑ (μονό) ως προς την ουσία του και ΤΡΙΠΛΟ ως προς την υπόστασή του, όντας θνητό και αθάνατο. Αποτελείται από μια πνευματική ψυχή (έννοη ψυχή), από ένα υλικό σώμα και από έναν πλαστικό (ευπλαστο) ενδιάμεσο».Τι εννοεί όμως με τον όρο πνευματική ψυχή ;Ο Δυτικός εσωτερισμός πιστευει πως η Ψυχή, (Psyche στο κείμενο του Γκουαίτά), αποτελείται από 3 υποδιαιρέσεις ή εκδηλώσεις )

Την αισθητηριακή ή αισθαντική ψυχή (ame sensitive)

Την εμπαθή ψυχή (ame passionelle)

Την έννοη ψυχή (ame intelligente)

Έτσι, ο Γκουαϊτά και οι πεσισσότεροι εσωτεριστές της Δυτικής σχολής χρησιμοποιουν τον όρο Ψυχή (psyche) για να τονίσουν το ενιαίο ή της ανθρώπινης ή της Συμπαντικής Ψυχής, και τον όρο ψυχή (ame) για τονίσουν μία από τις 3 εκδηλώσεις της. Στο κείμενο για να μην γίνουν παρανοήσεις τοποθετουμε την λέξη ψυχή με το ψ κεφαλαίο ή μικρό, ανάλογα αν το Γαλλικό κείμενο γράφει Psyche ή Ame, και πολλές φορές βάζουμε της Γαλλικές λέξεις σε παρένθεση. Ευλογα θα μπορουσε να ρωτήσει κανείς γιατί μια τέτοια πολυπλοκότητα;

Η απάντηση είναι πως στην εποχή του Γκουαϊτά δεν είχαν διαμορφωθεί και παγιοποιηθεί οι όροι του εσωτερισμου, πράγμα που έγινε αργότερα, με τον Παπυς ως κυριο εκπρόσωπο της Δυτικής σχολής και την Άννυ Μπέζαντ" ως εκπρόσωπο της Ανατολικής σχολής.Εμείς, πάντως, για να διευκολυνουμε τους αναγνώστες μας θα παραθέσουμε ορισμένους πίνακες, αυτους που σύμφωνα με τα λεγόμενα των 2 σχολών θεωρουνται οι αντιπροσωπευτικότεροι, έτσι ώστε με μία προσεκτική μελέτη να κατανοηθουν εντελώς όλες οι ορολογίες καθώς και η αντιστοιχία που έχουν μεταξυ των 2 μεγάλων σχολών.
clip_image002
clip_image004
clip_image006
clip_image008
clip_image010
Στην παρουσα εποχη η συσταση του μεσου ανθρωπου εχει κατα τον Παπυς ως εξης:

clip_image011

Με τους παραπάνω πινακες, πιστεύουμε ότι ο αναγνώστης θα έχει μια καλύτερη κατανόηση των επιμαχων όρων.Τέλος, πριν τελειώσουμε θα θέλαμε να αναφερθούμε σε άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα που συνετέλεσε στην δημιουργια των σχημάτων αυτού του βιβλιου, τον Όσβαλντ Βιρτ (Oswald Wirth) Ίσως, οι περισσότεροι από εσάς τον γνωριζετε από την Τεκτονική του τριλογια, τα 3 βιβλια που αφορούν τον Μαθητή, τον Εταιρο και τον Διδάσκαλο. `Ειναι αλήθεια πως ο Βιρτ θεωρήθηκε ο αξιολογότερος Τέκτων της Γαλλικής σχολής στον αιώνα που μόλις πέρασε. Θεωρήθηκε από όλους ως ο άξιος συνεχιστής του Ραγκόν (Ragon), εφ όσον μάλιστα ειχε και από τον τελευταιο την κανονική μυητική διαδοχή (την αυθεντική μυητική γραμμή) των Ναϊτών, σύμφωνα με τα αρχεια της εσωτερικής οργανώσεως που έφερε τον τιτλο «Μαρτινιστικό Τάγμα και Συναρχια», πράγμα που το επιβεβαιώνει και ο Παπύς.Σημασια, όμως, έχει η φιλια και ο πνευματικός δεσμός που ειχε με τον Γκουαιτά.

Η σοβαρότητα και η ευρύτητα του πνεύματος του Βιρτ ενέπνευσαν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη και σεβασμό στον Γκουαϊτά, ώστε ο Βιρτ ,έγινε ο «εξ απορρήτων» γραμματέας του, το μοναδικό άτομο που ειχε ελεύθερη πρόσβαση στην φημισμένη βιβλιοθήκη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τον διαδοχο του Βιστ, τον Μάριο Λεπαζ (Marius Lepage) ο Βιστ ήταν ο μοναδικός ανθρωπος που μετέπεισε τον Γκουαϊτα για την αξία του Τεκτονισμού, έστω και αν δεν βρισκόταν στην πρωταρχικη του αίγλη.Τα βιβλία του Γκουαίτα έκαναν πολλές εκδόσεις και εν τω μεταξύ, ο Βιστ τα εμπλούτισε με δικα του σχέδια, ιδιαίτερα με φιγούρες του Ταρώ. Η παρούσα έκδοση είναι του 1920 ενώ οι προηγούμενες δεν είχαν τόσα σχήματα.

Το τελευταίο έργο του Γκουαίτα, το πρόβλημα του Κακού στο Πνευματικό πεδίο, το αποπερατωσε ο ίδιος ο Βιστ, εφ, όσον ο θανατος πρόλαβε τον πρώτο. Όλοι οι σοβαροί μελετητές και συγγραφείς του Εσωτερισμού, από την εποχή του Γκουαϊτα έως και το 1960, μιλανε με θαυμασμό και ευγνωμοσυνη για αυτόν τον Μύστη, ο οποίος αποφασισε μέσα σε 3 βιβλία να αποσαφηνίσει για παντα ένα πρόβλημα που ανέκαθεν ταλανιζε ολόκληρη την ανθρωπότητα, το πρόβλημα του Κακού. Η σημασία του έργου του αποδεικνύεται από το γεγονός πως κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιεύσει κατι σοβαρότερο και βαθυτερο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής