Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΑΝΑ, Η ΖΩΗ


'Ολοι οι κόσμοι, όλοι οι ανθρωποι, όλα τα ζώα, όλα
τα φυτα, όλα τα ορυκτα, όλα τα μόρια και τα ατομα,
όλα όσα υπάρχουν, πλέουν σε έναν ωκεανό αιώνιας
και απειρης ζωής που δεν ελαττὡνεται, ούτε κατα-
στέλλεται.
Συνεπώς, καθε οργανισμός, είτε πρόκειται
για μόριο η για σύμπαν, ενσωματώνει ενα μέρος της
ζωης στη φύση του. Φανταστείτε το σφουγγαρι κα-
θώς απλώνεται στο νερό που το περιβάλλει, το αγκα-
λιαζει και το διαπερνά· παντου υπαρχει το νερό, ο
ωκεανός που στροβιλίζεται σε καθε περασμα και γε-
μίζει καθε πόρο του.
Μπορούμε όμως να σκεφθουμε
τον ωκεανό και περα από το σφουγγαρι, γεγονός που
τα διαφοροποιεί στη σκέψη μας όταν θελουμε να τα
εζετασουμε ξεχωριστα. Καθε οργανισμός, λοιπόν, εί-
ναι ένα σφουγγαρι βυθισμένο στον ωκεανό της συ-
μπαντικης ζωης και περιέχει μέσα του ένα μέρος του
ωκεανου, τη δική του ανασα ζωης. Στη Θεοσοφία αυ-
τη η ιδιαίτερη ζωη ονομαζεται Πρανα, ανασα. Πρό-
κειται για την τρίτη αρχη της ανθρώπινης συγκρότησης.

Για την ακρίβεια, η <<ανασα της ζωης» -που οι
Εβραίοι ονομαζουν Νεφές- η ανασα που εμφυσηθηκε
στον Αδαμ- δεν είναι μόνο Πρανα αλλα Πρανα σε
συνδυασμο με την τέταρτη αρχη. Και τα δυο μαζί
συνθέτουν το <<ζώτικο σπινθηρα» (Μυστική Δοξασία,
Τόμος Ι) και είναι <<η πνοή της ζωής στον ανθρώπο,
το ζώο και το έντομο» (Μυστική Δοξασἰα).
 Είναι η
<<πνοή της κτηνώδους ζωης στον ανθρωπο, η πνοή
της ενστικτώδους ζωης στο ζώο» (ίδια πηγή). Σε αυτη
την πραγματεία, ομως, θα ασχοληθούμε μόνο με το
Πρανα, τη ζώτικότητα που εμψυχώνει καθε οργανικό
σώμα. Ο φορέας αυτης της ζωης είναι το αιθερικο
διπλό που ενεργεί σαν μέσο επικοινωνίας, σαν γέφυ-
ρα αναμεσα στο Πρανα και το φυσικό σώμα.

Η Μυστική Δοξασία αποδίδει τα μικρόβια της επι-
στημης σαν κατώτερη υποδιαίρεση του Πρανα. Είναι
οι <<αόρατες ζώές» που <<αποτελουν τα φυσικα κυττα-
ρα (ίδια πηγή)· είναι <<οι μυριαδες ζώές» που χτίζουν
<<το πηλινο σκηνωμα», τα φυσικα σώματα (ίδια πηγή,
τόμος Ι). <<Η επιστήμη που αντιλαμθανεται μέρος της
αληθειας, ανακαλύπτει στο ανθρώπινο σώμα βακτη-
ρίδια και αλλους μικροοργανισμούς τους οποίους
θεωρεί τυχαίους και αφυσικους επισκέπτες που προξενουν
ασθένειες.
Ο εσώτερισμός -που αναγνωρίζει
τη ςωη σε καθε ατομο και μόριο του σώματος τών
φυτών και τών ανθρώπων, στον αερα, τη φώτια και το
νερό- θεώρεί πώς το σώμα αποτελείται από τέτοιες
, ζωές. Στο μικροσκόπιο, ακομη και το μικρότερο βα-
κτηρίδιο μοιαζει με ελέφαντα συγκρινόμενο με το μι-
κρότερο εγχυματικο μικροβιο» (ίδια πηγή). Οι <<πυρινες ζώές»
ελέγχουν και κατευθύνουν τα μικρὁβια, τις
αόρατες ζωές. <<'Εμμεσα» ελέγχουν και κατευθύνουν
τα μικρόβια, τους αμεσους κτίστες και τα εφοδιαζουν
με όσα χρειάζονται.
Οι <<πύρινες ζωες», η σύνθεση
και ουσία του Πρανα, είναι <<η ζωτική δημιουργική
ενεργεια» που δίνει τη δυνατότητα στα μικρόβια να
δομήσουν τα φυσικα κύτταρα. 'Ενα από τα αρχαία
σχόλια ανακεφαλαιώνει όσα είπαμε με ακριβείς και
καθαρές φρασεις. <<Για τον αμαθή, οι κόσμοι είναι
φτιαγμενοι από τα γνωστα στοιχεία. Στο νου του Αρ-
χατ, αυτα τα στοιχεία συνθέτουν τη θεία ζωη που
μοιράζεται στο πεδίο της εκδήλωσης σε εκατομμυρια
ζωών.
Η Φωτια στο πεδίο της Μιας, Πραγματικότη-
τας είναι ΜΙΑ στο πεδίο της εκδήλωσης. Τα τμήμα-
τα της εκδήλωσης είναι πυρινες ζωές που ζουν και
υπαρχουν σε Βάρος καθε αλλης ζωής που αναλὡνουν.
Για αυτό ονομαστηκαν Εκείνοι που Καταβροχθί-
ζουν...
 Καθετί ορατό σε αυτό το σύμπαν, από το συ-
νειδητό και Θείο ανθρωπο μέχρι τα ασυνείδητα στοι-
χεία που αποτελουν την υλη, είναι πλασμενο από τε-
τοιες ζωές. Από τη Μια Ζωή, την αμορφη και αδη-
μιουργητη, εκπορεύεται ένα σύμπαν από ζωές» (Μυ-
στική Δοζασία, τόμος Ι). 'Οπως στο σύμπαν, ετσι
στον ανθρωπο και σε όλες τις αμέτρητες, ζωές, η δη-
μιουργική ζωτικότητα ονομάζεται Πρανα.

ΠΗΓΗ: Οι επτα αρχες του ανθρωπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής