Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Το Καναλι μας στο YouTube!

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Γύρω από τον πλανήτη μας υπάρχει ένα τεράστιο ενεργειακό «Πλέγμα»

Γύρω από τον πλανήτη μας υπάρχει ένα τεράστιο ενεργειακό «Πλέγμα», που μοιάζει με έναν τεράστιο κρύσταλλο το οποίος πάλλεται με 7.8 Hertz, ακριβώς στην ίδια συχνότητα που πάλλεται και ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής