Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Το Καναλι μας στο YouTube!

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ : ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΧΗ Η' ΚΑΤΑΡΑ


Οι ιστορικοί που θα αναζητήσουν, μετά την αλλαγή της χιλιετίας, τη σημαντικότερη επιστημονική ανακάλυψη της εποχής, θα διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την δυνατότητα χρησιμοποίησης του ανασυνδυασμένου DNA, με την βοήθεια της Γενετικής Μηχανικής, ως εργαλείο της Βιοτεχνολογίας.
Η ανάπτυξη της Γενετικής Μηχανικής συνοδεύτηκε από μια σειρά προβληματισμών, οι οποίοι αφορούσαν τις συνέπειες που συνοδεύουν την ανάπτυξη του νέου αυτού κλάδου της Βιολογίας. Στις αρχές της δεκαετίας του '70 τα αρχικά διλήμματα είχαν εστιαστεί στο αν θα έπρεπε να κλωνοποιηθούν ογκογονίδια από ιούς στην E. coli και αν υπήρχε πιθανότητα μεταφοράς τους από οργανισμό σε οργανισμό κατά τα πειράματα Γενετικής Μηχανικής.

Τον Φεβρουάριο του 1975 μια ομάδα από εκατό Μοριακούς Βιολόγους σε μια συνάντηση στο Assilomar της Καλιφόρνια, αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με την έρευνα στον τομέα της Γενετικής Μηχανικής, ώσπου να καθοριστεί με ακρίβεια ο βαθμός επικινδυνότητας των πειραμάτων αυτών. Αυτό ήταν μια διερευνητική διαδικασία που είχε σαν συνέπεια μία σχετική επιβράδυνση στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας, που τέθηκε από τους ίδιους τους ερευνητές και όχι από κάποιο διοικητικό φορέα.

Τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας των πειραμάτων εφαρμόζονται έως σήμερα. Αξιοσημείωτες όμως είναι οι διαφορετικές απόψεις, κυρίως ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Η.Π.Α. για το πόσο αυστηροί θα πρέπει να είναι οι κανόνες για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας. Σε γενικές γραμμές, η νομοθεσία που αφορά πειράματα και εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής-Βιοτεχνολογίας είναι περισσότερο αυστηρή στην Ευρώπη από ότι στις ΗΠΑ. Οι συζητήσεις στο Assilomar οδήγησαν στις οδηγίες (guidelines) του NIH . Οι οδηγίες αυτές ήταν επικεντρωμένες στα πειράματα εντός των εργαστηρίων (under confinement). Πάνω σ΄ αυτές στηρίχτηκαν παγκοσμίως όσα εργαστήρια ασχολήθηκαν με απλά ή πολύπλοκα πειράματα γενετικής μηχανικής. Η σχετική διαφοροποίηση, φαινομενικά, συντηρητικής (Ευρώπη) ή φιλελεύθερης (ΗΠΑ) πειραματικής προσέγγισης παρατηρείται κατά την περίοδο που τα διάφορα εργαστήρια είναι έτοιμα να απελευθερώσουν στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένα στελέχη.

Η γέννηση της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας εστιάζεται στις αρχές της δεκαετίας του ?80, όπου υπήρξε μια εκρηκτική ανάπτυξη εφαρμογών των τεχνικών της Γενετικής Μηχανικής. Διάφορες εταιρίες άρχισαν να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια ώστε να γίνει δυνατή η βιομηχανική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.

Οφέλη από την χρήση των τεχνικών της Βιοτεχνολογίας

Η Βιοτεχνολογία είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη επιστήμη. Καθημερινά αναπτύσσονται νέες εφαρμογές που αφορούν τη διάγνωση ασθενειών, την παραγωγή φαρμάκων και εμβολίων, τη γονιδιακή θεραπεία, καθώς και τη γεωργία, κτηνοτροφία και περιβάλλον. Οι δυνατότητές είναι τεράστιες καθώς και τα οφέλη των ήδη αναπτυγμένων χωρών αλλά και τον αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών του τρίτου κόσμου.

Συμβολή της βιοτεχνολογίας στην επίλυση προβλημάτων υγείας

Ειδικότερα στην Ιατρική, η Βιοτεχνολογία έχει συμβάλει αποτελεσματικά σε τρεις βασικούς στόχους της, που είναι η έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας, η πρόληψη και η αποτελεσματική θεραπεία της.

Η έγκαιρη διάγνωση μιας ασθένειας απαιτεί την ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνικών, με την βοήθεια των οποίων θα μπορούμε να εντοπίζουμε την ασθένεια στα αρχικά της στάδια πριν να εμφανιστούν τα συμπτώματα στον οργανισμό.

Η πρόληψη σοβαρών ασθενειών (ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα, φυματίωση κ.α.), οι οποίες μαστίζουν των αναπτυσσόμενο και τον τρίτο κόσμο, απαιτεί πιο εξελιγμένα, επαρκώς ασφαλή αλλά και οικονομικά προσιτά εμβόλια.

Η αποτελεσματική θεραπεία προϋποθέτει την κατανόηση των βιοχημικών μηχανισμών και του γενετικού υπόβαθρου της ασθένειας.

Η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει ουσιαστικά στους παραπάνω στόχους με την ανάπτυξη των τεχνολογιών του ανασυνδυασμένου DNA και την PCR.

Πρόσφατα ένας νέος τομέας αναπτύσσεται ταχύτατα, η γονιδιακή θεραπεία, που στηρίζεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA στην θεραπεία πολλών σοβαρών γενετικών ασθενειών (κυστική ίνωση, AIDS, καρκίνος, κ.α.). Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι η Βιοτεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών υγείας όχι μόνο των αναπτυσσόμενων αλλά και των ήδη ανεπτυγμένων χωρών.

Συγκεκριμένα για τις χώρες του τρίτου κόσμου τα οφέλη από την εφαρμογή των τεχνικών της βιοτεχνολογίας, στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και κτηνοτροφίας θα είναι κολοσσιαία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το 20% των παιδιών που στερούνται τα 6 εμβόλια για την διφθερίτιδα, την παρωτίτιδα (κοκίτη), την πολιομυελίτιδα, την ιλαρά, τον τέτανο και την φυματίωση- αντιστοιχεί σε περίπου 2 εκατομμύρια μάταιους θανάτους κάθε χρόνο, ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες και υποανάπτυκτες περιοχές της υδρογείου. Στις μέρες μας, οι αναταραχές σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες απειλούν να διαβρώσουν την πρόοδο του πρόσφατου παρελθόντος και εκατομμύρια άτομα πεθαίνουν ακόμα από μολυσματικές ασθένειες για τις οποίες η ανοσοποίηση είναι ανύπαρκτη, αναξιοποίητη ή υπερβολικού κόστους.

Η Βιοτεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η εύκολη, γρήγορη και οικονομική παραγωγή εμβολίων με την χρήση Βιοτεχνολογικών μεθόδων, είναι μια λύση. Για τον σκοπό αυτό πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στην φτηνή και γρήγορη παραγωγή εμβολίων, καθώς και των λεγόμενων «βρώσιμων εμβολίων».

Στις αρχές τις της δεκαετίας του ?90 ο Charles J.Arntzen (Ινστιτούτο Φυτολογικής Έρευνας Boyce Thompson του Πανεπιστημίου Cornell), συνέλαβε έναν τρόπο για να λυθούν πολλά από τα προβλήματα που εμποδίζουν τα εμβόλια να φθάσουν στα παιδία των αναπτυσσόμενων χωρών. Έχοντας ακούσει για μία Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η οποία αναζητούσε φτηνά εμβόλια που να χορηγούνται από το στόμα και να μην χρειάζονται συντήρηση σε ψυγείο και γνωρίζοντας ότι οι φυτολόγοι είχαν είδη επινοήσει τρόπους εισαγωγής επιλεγμένων γονιδίων, με τις μεθόδους της Βιοτεχνολογίας, σε φυτά, ο C. Arntzen σκέφθηκε ότι οι τροφές θα μπορούσαν να τροποποιηθούν γενετικά ώστε να παράγουν εμβόλια στα βρώσιμα τμήματα τους. Τα εμβόλια αυτά θα είναι δυνατόν να καταναλωθούν όταν υπάρχει ανάγκη για ανοσοποίηση.

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση της τεχνικής αυτής θα είναι τεράστια. Τα φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν τοπικά και με μικρό κόστος, με τις συνήθεις μεθόδους κάθε περιοχής. Με τα εμβόλια του τύπου αυτού θα αποφευχθούν επίσης τα διαδικαστικά και οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται όταν τα παραδοσιακά σκευάσματα πρέπει να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να διατηρηθούν σε ψύξη καθ? οδόν και στον τόπο προορισμού. Επιπλέον τα εμβόλια δεν θα χρειάζονται σύριγγες, οι οποίες εκτός του ότι κοστίζουν, μπορούν να επιφέρουν μολύνσεις.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟς ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά της Βιοτεχνολογίας στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών Ζωής των λαών του τρίτου κόσμου, με την καταπολέμηση του υποσιτισμού.

Καθημερινά ενισχύονται οι προσπάθειες για την βελτίωση της θρεπτικής αξίας των τροφών. Για παράδειγμα, η δημιουργία μιας γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας ρυζιού, το ρύζι ?golden?, στοχεύει να καλύψει την έλλειψη βιταμίνης Α, η οποία είναι ανεξέλεγκτη σε πολλές περιοχές της Ασίας , της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Αυτή η έλλειψη μπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση και την ανοσοκαταστολή, η οποία συμβάλλει στον θάνατο περισσοτέρων του ενός εκατομμυρίου παιδιών ετησίως.

Το ρύζι θα ήταν ένας ικανοποιητικός τρόπος παροχής της αναγκαίας βιταμίνης, επειδή ο σπόρος αυτός αποτελεί καθημερινά την τροφή για το ένα τρίτο ή και περισσότερο όλων των ανθρώπων της Γης. Οι φυσικές ποικιλίες, όπως είναι γνωστό, δεν περιέχουν βιταμίνη Α. Το ρύζι ?golden?, όμως έχει τροποποιηθεί γενετικά ώστε να παράγει β-καροτίνη (πρόδρομο της βιταμίνης Α). Τον Μάιο του 2000, μια γεωπονική εταιρία -η Zeneca- αγόρασε τα δικαιώματα και συμφώνησε να επιτρέψει την παροχή του ρυζιού σε εγκαταστάσεις, οι οποίες θα εισαγάγουν την β-καροτίνη σε δημοφιλή είδη ρυζιού των υποανάπτυκτων περιοχών, και να διανείμει δωρεάν τα προϊόντα που θα προκύψουν σε αγρότες.

Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες προσπαθούν να εμπλουτίσουν το ρύζι με ακόμη περισσότερη β-καροτίνη, καθώς και με άλλες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Επίσης δοκιμάζουν την ενίσχυση και άλλων τροφών. Τον Ιούνιο του 2000 μια ομάδα Βρετανών και Ιαπώνων ερευνητών ανέφερε τη δημιουργία ντομάτας που φέρει ένα γονίδιο ικανό να παρέχει τριπλάσια ποσότητα σε σχέση με την συνηθισμένη, β-καροτίνης.

Επίσης με την χρήση των τεχνικών γενετικής τροποποίησης μπορούμε να δημιουργήσουμε φυτά ανθεκτικά σε παθογόνα και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, για την δημιουργία εσοδειών ανθεκτικών. Αυτές οι εσοδείες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες επειδή μπορούν να αναπτυχθούν με την χρήση πολύ μικρότερων ποσοτήτων λιπασμάτων και χωρίς ζιζανιοκτόνα, τα οποία πολλοί φτωχοί αγρότες δεν δύνανται να αγοράσουν. Θα μπορέσουν λοιπόν να μειώσουν σημαντικά τον υποσιτισμό ο οποίος ακόμα επηρεάζει 800 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και θα ήταν πολύτιμες για παράδειγμα στους φτωχούς αγρότες που καλλιεργούν οριακές γαίες στην υπό-Σαχαρική Αφρική, στην Ασία και στην Λατινική Αμερική.

Το παρόν της βιοτεχνολογίας

Για να μπορέσει όμως η Βιοτεχνολογία να βοηθήσει στους προαναφερθέντες τομείς, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες κρατικές επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί το ότι θα καλυφθούν οι αγροτικές ανάγκες των φτωχών του κόσμου. Όπως αναφέρει η Sakiko Fukura-Parr (συντάκτης της έκθεσης για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών), «Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στον ιδιωτικό τομέα για να γίνει δουλειά», επισημαίνει επίσης ότι η έρευνα με βάση το κέρδος φροντίζει κυρίως τις ανάγκες των καταναλωτών με υψηλό εισόδημα αντί να φροντίζει τις ανάγκες αυτών που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και που έχουν μικρή αγοραστική δύναμη. Είναι ακόμα γνωστό, ότι σε πολλές περιπτώσεις η έρευνα στον ιδιωτικό τομέα, απ΄ την μια χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και απ΄ την άλλη η λογική του κέρδους και της αγοράς διαστρεβλώνει την επιστημονική αλήθεια και οδηγεί συχνά σε εγκληματικές πρακτικές.

Οι πιθανοί κίνδυνοι από την χρήση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs) μπορούν να ελεγχθούν. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για την ανάπτυξη τεχνικών με την βοήθεια των οποίων θα εκμηδενίζεται η πιθανότητα μεταφοράς των εισαγομένων γονιδίων σε συγγενή είδη (π.χ. ένθεση γονιδίων σε DNA χλωροπλαστών, οι οποίοι δεν περιέχονται στους κόκκους της γύρης, άρα δεν μεταφέρονται, κ.α.). Οι αναπτυσσόμενες χώρες βέβαια θα χρειαστούν βοήθεια για τον έλεγχο των προβλημάτων που ίσως προκύψουν από την χρήση των GMOs.

Την ανάγκη για βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες την καταλαβαίνουμε αν σκεφτούμε ότι τα προβλήματα με την Βιοτεχνολογία και την ασφάλεια τροφίμων είναι συχνά το αποτέλεσμα φτωχού σχεδιασμού, ανεπαρκών κανονισμών και έλλειψης διαφάνειας. (Επί παραδείγματι, ο ελλιπής έλεγχος των Ευρωπαίων νομοθετών οδήγησε στην εξάπλωση της ασθένειας των τρελών αγελάδων). Αυτές οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι πόροι είναι λιγοστοί και οι εμπειρογνώμονες σπανίζουν. Η Αργεντινή και η Αίγυπτος αποτελούν παραδείγματα χωρών οι οποίες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία εθνικών οδηγιών, διαδικασιών έγκρισης και ερευνητικών ινστιτούτων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας από την χρήση των GMOs. Ακόμα και οι αναπτυσσόμενες αυτές χώρες, με περιορισμένες βιομηχανικές δυνατότητες μπορούν να προσχωρήσουν στον τομέα της βιοτεχνολογίας με το να ενισχύσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω εκπαίδευσης και έρευνας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση για να εξετάσουν και να κατατάξουν τους γενετικούς πόρους, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αναπτύσσουν νέα προϊόντα. Οι ξένες επενδύσεις είναι το πιο σημαντικό μέσο μεταφοράς ή απόκτησης τεχνολογίας και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% της ροής της τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. ʼλλες μέθοδοι μεταφοράς και βιώσιμης χρήσης τεχνολογιών και της συντήρησης τους, είναι οι κοινές επιχειρήσεις, η κοινή έρευνα, οι διακανονισμοί ανάπτυξης, η εκπαίδευση, η ανταλλαγή πληροφοριών, τα συμβόλαια πωλήσεων και τα συμβόλαια οργάνωσης.

Οι πρόσφατες διαμάχες όμως στην Ευρώπη και στην Αμερική για τη Βιοτεχνολογία αγνοούν, ως επί το πλείστον, τις ανησυχίες και τις ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Οι καταναλωτές στη Δύση φυσικά εστιάζουν στις ενδεχόμενες αλλεργικές αντιδράσεις και σε άλλα θέματα ασφάλειας τροφίμων. Ο κόσμος στις αναπτυσσόμενες χώρες, όμως, μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο για βελτιωμένες εσοδείες, για τη διατροφή ή για τη μείωση της ανάγκης ψεκασμού φυτοφαρμάκων που μπορούν να αρρωστήσουν τους αγρότες. Παράλληλα οι πολυεθνικές εταιρίες Βιοτεχνολογίας, διψώντας για πωλήσεις , τείνουν να υποβαθμίζουν τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στη αποφυγή των κινδύνων από την χρήση των GMOs. Η φωνή των ανθρώπων στις φτωχές χώρες - που είναι αυτοί που έχουν να κερδίσουν τα περισσότερα από αυτές τις νέες τεχνολογίες ? δεν έχει ακουστεί ακόμα.

Σύνοψη-Συμπεράσματα

Αρχίζοντας από τις απλούστερες εφαρμογές, όπως η κλωνοποίηση σε βακτήρια γονιδίων που κωδικοποιούν πολύτιμες για τον άνθρωπο πρωτεΐνες (π.χ. ινσουλίνη, αυξητική ορμόνη, αντιθρομβωτική πρωτεΐνη κ.α.), η Βιοτεχνολογία έδειξε ότι μπορεί να παραδώσει ό,τι υποσχέθηκε. Έτσι ακόμα και στην χώρα μας για παράδειγμα όλοι οι διαβητικοί κάνουν σήμερα τη θεραπεία τους με ανθρώπινη ινσουλίνη, γίνεται η θεραπεία του νανισμού κ.ο.κ. Το ίδιο μπορεί να γίνει τώρα με σχετικά πιο σύνθετους χειρισμούς όπως η κλωνοποίηση γονιδίων στα φυτά. Έτσι για παράδειγμα η γεωργία έχει σήμερα πιεστικά προβλήματα: φυτοφαρμάκων, νερού, μεταποίησης των προϊόντων με χημικά μέσα κ.α. τα οποία ανεβάζουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Αν μπορούσαμε να συμβάλουμε στην λύση κάποιων εξ αυτών, με την χρήση της Βιοτεχνολογίας, χωρίς ίσως να δημιουργούμε καινούργια, θα ήταν ευχής έργο.

Βέβαια μπορούν να ανακύψουν και θα ανακύψουν προβλήματα από την ευρεία χρήση των τεχνικών αυτών. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα του ανθρώπου με μηδενικές επιπτώσεις.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία αυτή, που τώρα κρατάμε στα χέρια μας, είναι στα εμβρυακά της στάδια και συνεχώς βελτιώνεται δίνοντας καλύτερα και ασφαλέστερα ίσως προϊόντα σε σχέση με τα αρχικά της προϊόντα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επιτείνουμε τα προβλήματα αυτά κάνοντας επικίνδυνους χειρισμούς ή απελευθερώνοντας επικίνδυνα προϊόντα με βιαστικά βήματα.

Έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να μας συνεπάρει η συγκεκριμένη τεχνολογία, λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων της. Οι δυνατότητες αυτές είναι τόσο καινούργιες που έχουν ακόμη και επιστημονικά άγνωστα πεδία για τα οποία ακόμη και οι επιστήμονες αδυνατούν να γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για επιφύλαξη και αργά και προσεκτικά βήματα. Χρειάζονται σιγανά βήματα και προσεκτικά έως ότου η γνώση και η εμπειρία που θα αποκτηθεί θα κάνει σταδιακά και την χρήση των προϊόντων αυτών, ασφαλέστερη. Δεν θα πρέπει όμως, οι φόβοι και οι ανησυχίες μπροστά σ΄ αυτές τις πρωτόγνωρες για τον άνθρωπο διεργασίες, να γίνουν απαγορευτικές για την τεχνολογία αυτή, γιατί τότε η κοινωνία αλλά και το περιβάλλον θα στερηθεί τις τεράστιες πραγματικά δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει η τεχνολογία αυτή.

http://www.agrool.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής