Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ


Εικόνα της ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ

Ένα πανάρχαιο σύστημα συμβολισμού και οι πλέον σύγχρονες απόψεις της Φυσικής για τη δημιουργία των Κόσμων ταιριάζουν με θαυμαστή σαφήνεια, διαύγεια και απλότητα. Από τούτο το ταίριασμα προβάλλει ένα σύμπλεγμα εσωτερικής φιλοσοφίας και επιστήμης που ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες του ορθολογιστικού νου, όσο και
 εκείνες της αφηρημένης διαισθητικής σκέψης. Λέξεις – κλειδιά, κωδικοποιημένα σύμβολα, γλωσσικά σχήματα με πολύμορφες νοηματικές όψεις παρέχουν την εικόνα της δημιουργίας του σύμπαντος, εκείνου που περιβάλλει το ανθρώπινο πλάσμα και ταυτόχρονα κρύβεται στον εσώτατο σπινθήρα της ύπαρξής του. Εικόνες που καθοδηγούν το νου ή τον σταματούν προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια της άμεσης Φώτισης. Μια αλήθεια που επαναλαμβάνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και οριοθετεί την ύπαρξη ενός Θεού των Κβάντα σαν θεμέλιο της ζωής όπως τη γνωρίζουμε πάνω στο πρόσωπο της γης.
Συγγραφέας:   Love Jeff

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής