Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Το Καναλι μας στο YouTube!

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Το Κίνημα της Wicca

Τα τελευταία χρόνια, το γενικότερο κίνημα του νεοπαγανισμού έχει αποκτήσει ιδιαίτερη έκταση σε όλες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές της Γης. Όλο και περισσότεροι, ιδιαίτερα νέοι-έφηβοι από οικονομικά εύπορες περιοχές (Ευρώπη, Αμερική), αποφασίζουν να απαρνηθούν τον “ντεμοντέ” Χριστιανισμό και να στραφούν στη λατρεία της φύσης και στη θρησκεία του μυστηρίου, των περίεργων τελετών και, φυσικά, της μαγείας.

 Στο θρησκευτικό κίνημα, δηλαδή, που ακούει στο όνομα Wicca. Το παρόν κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης και διαλεύκανσης του κινήματος της Wicca μέσα στο πλαίσιο του γενικότερου νεοπαγανισμού μιας και η γενική κατάσταση σε αυτό το θέμα είναι, ίσως σκόπιμα, πάρα πολύ μπερδεμένη.

Εισαγωγικά:
Η Wicca μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις νεότερες θρησκείες μιας και άρχισε να αναπτύσσεται γύρω στο 1950. Μια προσεκτική, όμως μελέτη τoυ, θα δείξει ουσιαστικά ότι αναβιώνει σύμβολα, συνήθειες, θεότητες αλλά και θρησκευτικές λατρείες από πολύ παλαιότερες θρησκείες (πχ διάφορες Κέλτικες τοπικές θρησκείες).Γενικότερα, το κίνημα του νεοπαγανισμού σε όλες του τις μορφές(Αιγυπτιακός, Ελληνικός, Wicca κτλ) παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στις μέρες μας, σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης υπάρχει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των πιστών στη Wicca ,κυρίως στις οικονομικά αναπτυγμένες περιοχές(Αμερική -με επίκεντρο τις ΗΠΑ, και Ευρώπη -με επίκεντρο τη Μεγάλη Βρετανία). Τα άτομα που στρέφονται σε αυτή είναι κυρίως νέοι που αποστρέφονται τις πατροπαράδοτες θρησκείες καθώς και προγονολάτρεις-εθνικιστές, που θέλουν να αναβιώσουν το πάλαι ποτέ μεγαλείο της πατρίδας τους στο παρελθόν επιστρέφοντας στην αρχική τους θρησκεία
Σημείωση: Όλες οι πηγές που χρησιμοποιώ για το παρόν κείμενο είναι αγγλόφωνες και γαλλόφωνες. Αν και έψαξα δεν μπόρεσα να βρω ελληνική λέξη αντίστοιχη του Wicca. Επιπλέον, η αντιστοίχηση στα ελληνικά της λέξης Wicca γίνεται στο θηλυκό γένος, γεγονός το οποίο στηρίζω στο ότι στις περισσότερες αγγλικές πηγές η αναφορά στη Wicca γινόταν στο θηλυκό γένος. Η οποιαδήποτε βοήθεια από κάποιον που γνωρίζει κάτι περισσότερο σχετικά με την ελληνική αντιστοίχιση της λέξης Wicca είναι ευπρόσδεκτη.

Τι είναι η Wicca;H Wicca (ή ‘μοντέρνα μαγεία’ ή ‘Τέχνη των Σοφών’ ή ‘Τέχνη’) είναι μια θρησκεία που έχει τη βάση της στο Σαμανισμό (Shamanism). Η Θεά (Goddess) είναι η κυριότερη θεότητα και εμφανίζεται με τρεις μορφές : της Παρθένας (Maiden) που συμβολίζει την αγνότητα του κόσμου, τη Μητέρα (Mother) που συμβολίζει τη μητρότητα και την γέννηση και την Crone.Δίπλα στη Θεά, υπάρχει και ο σύζυγός της ο Θεός , ο οποίος παρουσιάζεται να φέρει κέρατα. Τα ονόματα που δίνονται στις παραπάνω θεότητες , αλλά και στις εκφάνσεις τους είναι διαφορετικά από παράδοση σε παράδοση με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τεράστιας θρησκευτικής ποικιλομορφίας
Επιπλέον, βασικό στοιχείο στη Wicca είναι η εξάσκηση της μαγείας (κυρίως της λεγόμενης ‘λευκής’). Πολλά τελετουργικά της Wicca περιλαμβάνουν και την απορρόφηση ενέργειας από τη φύση και χρήση της για διάφορους υποκειμενικούς σκοπούς (γητείες). Καίριο ρόλο στη Wicca παίζουν οι διάφορες φάσεις του φεγγαριού καθώς και οι διάφορες εποχές, μιας και από αυτές καθορίζονται τα ξόρκια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η θρησκεία της Wicca αποτελείται από διάφορες παραδόσεις όπως οι (Αλεξανδρινή-Alexandrian, Γεωργιανή-Georgian, Διανική-Dianian, Πνευματική-Spiritual, Σωκρατική-Socratian, Παραδοσιακή-Traditional, Ειδική-Special κτλ). Πολλές από αυτές τις παραδόσεις δημιουργήθηκαν στην περίοδο του μεσοπολέμου ,μα παρότι η ηλικία τους είναι πάρα πολύ μικρή το θρησκευτικό τους τελετουργικό είναι πλήρως αποδεκτό από την κοινότητα)
Συνοψίζοντας, η Wicca είναι μια φυσικοκεντρική θρησκεία που διδάσκει ‘αγάπη και σεβασμό για όλα τα είδη ζωής’ και πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες της στον πνευματισμό των αυτοχθόνων Αμερικάνων.

Το δόγμα της δεν αρνείται , αλλά ούτε και είναι ενάντιο οποιασδήποτε θρησκείας , μιας και πιστεύει ότι κάθε θεότητα που λατρεύεται είναι έκφανση του Θεού, ήτ της Θεότητας. Τέλος, οι ίδιοι οι Wiccans υποστηρίζουν ότι η Wicca δημιουργήθηκε πριν το Χριστιανισμό

Είναι η Wicca θρησκεία;To παραπάνω ερώτημα έχει δύο προσεγγίσεις, που σχετίζονται με τον ορισμό της θρησκείας.
Αν κάποιος θεωρεί ότι η θρησκεία προϋποθέτει ένα κεντρικό οργανισμό ρύθμισης της λατρείας, τοπικούς ναούς και οργανωμένη εκπροσώπηση στο κοινό τότε η Wicca δεν μπορεί να θεωρηθεί θρησκεία. Είναι γεγονός ότι η Wicca αποτελείται από μικρές θρησκευτικές ομάδες που ανήκουν σε διάφορες παραδόσεις .

 Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι τοπικοί ναοί είναι καλά κρυμμένοι. Η απλότητα, μάλιστα, της διάταξης του ναού(ένας βωμός, κεριά, αλάτι, το σύμβολο της πεντάλφα στο έδαφος και διάφορα άλλα που αλλάζουν περιστασιακά) μπορούν να τοποθετηθούν σε σπίτια Wiccans όπου γίνονται και αρκετές συγκεντρώσεις.

Ακόμα, η θρησκεία της Wicca λατρεύεται έξω στη φύση (σε “μυστικά” απομακρυσμένα δάση, άλση κτλ).Τέλος, η Wicca κάθε άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, έχει, από οργανωμένη εκπροσώπηση στο κοινό. Τον επικοινωνιακό ρόλο στη θρησκεία τον έχουν λάβει οι ίδιοι οι πιστοί, οι οποίοι κυρίως μέσω του Internet διαδίδουν τις ιδέες τους. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε πιστός εκφράζει διαφορετικά διάφορες αξίες σχετικά με το κεντρικό δόγμα ,γεγονός που οδηγεί σε μια τεράστια ποικιλία δογμάτων και τοπικών απόψεων.

Επιπλέον, η μυστικοπάθεια των Wiccans καθώς και η απαγόρευση της γνώσης σε μη μυημένους θολώνει ακόμα περισσότερο το τοπίο.
Τέλος, αν κάποιος θεωρεί ότι η θρησκεία είναι ένα σύστημα που περιγράφει το ρόλο της ζωής του ανθρώπου και παρουσιάζει δικιά του κοσμογονία, θεολογία, ηθική και κανόνες ζωής, ενώ είναι παράλληλα ζωντανό, αποδεκτό δηλαδή από μεγάλο πλήθος κόσμου, τότε η Wicca μπορεί να θεωρηθεί θρησκεία

Ιστορία της WiccaΌπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Wicca είναι μια μοντέρνα θρησκεία που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου στη Μεγάλη Βρετανία. Αν και θεωρείται σύγχρονη, η πηγή του δόγματός της μας γυρνά πίσω στο παρελθόν πολύ πιο πριν την εμφάνιση της Χριστιανικής θρησκείας. Βέβαια , οι περισσότεροι Wiccans αρνούνται να δεχτούν τη Wicca σαν τη συνέχεια ενός τόσο παλιού δόγματος και προτιμούν περισσότερο το χαρακτηρισμό της Wicca σαν ‘ανάπλαση’ της τότε θρησκείας.
Το άτομο που έδωσε στη Wicca τη σημερινή της μορφή , ονομάζεται Gerald Gardner. O Gardener σύμφωνα με γραφόμενά του εντάχθηκε σε μια ομάδα Wiccans το 1939. Αργότερα, έπεισε τον ‘αρχιμάγο’ της ομάδας (Master-Warlock) να γράψει ένα βιβλίο(High Magic’s Aid) για τη Wicca με τη μορφή μυθιστορήματος στο οποίο θα περιέχονται προσεκτικά κρυμμένα διάφορα στοιχεία της νέας θρησκείας.

Στη συνέχεια εμπλούτισε ακόμα περισσότερο τη θρησκεία εισάγοντας νέα στοιχεία τα οποία συνέλεξε από διάφορα άλλα θρησκεύματα. Επιπλέον, δημιούργησε νέες τελετές και σύμβολα. Τέλος, εισήγαγε διάφορες τελετές από το κίνημα της Μασονίας (τελετή μύησης, χαιρετισμού κτλ) στη Wicca.Το 1954 έγραψε το βιβλίο Witchcraft Today στο οποίο περιέχει διάφορες πληροφορίες για τη Wicca.
Τέλος, σε όλη του τη ζωή ως Wiccan , ο Gardner έγραψε διάφορα βιβλία που γενικώς, χαίρουν ιδιαίτερης αποδοχής από την κοινότητα της Wicca, εκτός από το Witchcraft Today:Κάποιοι ενστερνίστηκαν τις ιδέες του βιβλίου και το ακολούθησαν πιστά ως θρησκευτικό κείμενο, κάποιοι άλλοι το απέρριψαν , ενώ δεν ήταν λίγοι οι πολέμιοί του.

Η Βασική Θεολογία της WiccaΑν και η Wicca δεν είναι γενικότερα κάτι πολύ ρευστό σαν θρησκευτικό κίνημα, αναγνωρίζει μια γενικότερη μορφή του Θείου: ‘The One’/'The Αli’. Επιπλέον, αναγνωρίζουν τη θηλυκή και την αρσενική πλευρά του Θείου στο όνομα ‘O Θεός’/'Η Θεά’. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Wicca εμφανίζει πολλά σημάδια αναβίωσης συμβόλων και θεοτήτων του παρελθόντος.

Έτσι ανάλογα με κάθε θρησκευτικό κίνημα γίνεται και η αντιστοίχιση του Θεού και της Θεάς με παλαιότερες θεότητες (Απόλλων/Αφροδίτη κτλ). Επιπλεόν οι περισσότεροι Wiccans δε ‘λατρεύουν’ τους θεούς, αλλά έχουν περισσότερο μια σχέση συνεργασίας μαζί τους. Χαρακτηριστικά είναι κάποια λόγια της Valiente : ‘Οι Θεοί μας έχουν ανάγκη, όσο κι εμείς. Γι’αυτό δεν πρέπει να τους φοβόμαστε αλλά να τους αντιμετωπίζουμε σαν συνάδελφους και συμπορευτές στο ταξίδι μας στην αιωνιότητα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής