Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Το Πεντάκτινο και Εξάκτινο Αστέρι


Οι πηγές μας που απεικονίζουν το πεντάγραμμο ή πεντάκτινο αστέρι σαν τον μικρόκοσμο και το εξάκτινο διπλό τρίγωνο σαν τον μακρόκοσμο, είναι όλοι οι πιο γνωστοί Δυτικοί Καμπαλιστές – τόσο του Μεσαίωνα όσο και της σύγχρονης εποχής.
Ο Ελιφάς Λεβί (Αβάς Κωνσταντίνος), πιστεύουμε δε και ο Κουνράθ, ένας από τους σπουδαιότερους αποκρυφιστές του παρελθόντος, εξηγούν το γιατί. Στο βιβλίο Ροδόσταυροι του Χαργκρέιβ Τζένινγκς εμφανίζεται η σωστή συνοπτική παράσταση του μικρόκοσμου με τον άνθρωπο στο κέντρο του πενταγράμμου.
Δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση να δημοσιεύσουμε τις εικασίες τους, εκτός από μία – η οποία έγκειται στον περιορισμένο χώρο του περιοδικού μας, γιατί θα απαιτούνταν ένας τεράστιος αριθμός επεξηγήσεων για να καταστήσουμε σαφές το εσωτερικό τους νόημα. Όμως, πάντα θα βρίσκουμε χώρο για να διορθώνουμε τυχόν φυσιολογικές παρανοήσεις που μπορεί να δημιουργούνται στη σκέψη κάποιων από τους αναγνώστες μας λόγω της συντομίας στη διατύπωση των συντακτικών σημειώσεων του περιοδικού. Αυτές οι σημειώσεις θίγουν ακροθιγώς κάθε ζήτημα, εφόσον η όποια προκύπτουσα ερώτηση δεν προκαλεί συζήτηση μέσω της οποίας να αναδειχθεί το ενδιαφέρον του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής