Η Ομάδα μας στο Facebook!

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Hospital Demonic Encounter with Scary Voice


October is at long last here, alongside some truly necessary cool climate the month appears to have carried with it the chilling nearness of apparitions, fiends, and all Halloween-like spirits.

Ο Τελικός καθαρισμός του σκότους και η ολοκλήρωση του Γαλαξιακού δικτύου του φωτός 20/10/2018


Η αυξημένη δραστηριότητα στο Γαλαξιακό Κέντρο συνεχίζεται. Οι Γαλαξιακές
Φωτεινές Δυνάμεις έχουν αφαιρέσει τα τελευταία υπολείμματα της κβαντικής
υπογραφής μιας τεράστιας κβαντικής διακύμανσης σφαίρας Dyson, διαμέτρου 4 ετών
φωτός, που περιβάλλει το Ηλιακό μας Σύστημα και εμπόδισε τη διαδικασία της
Ανάληψης του Ηλιακού μας Συστήματος.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Τελικός καθαρισμός του σκότους και η ολοκλήρωση του Γαλαξιακού δικτύου του φωτόςΥπάρχει αυξημένη δραστηριότητα στο Γαλαξιακό Κέντρο, οδηγώντας στον τελικό
καθαρισμό όλου του σκότους και στην ολοκλήρωση του γαλαξιακού δικτύου του Φωτός,
την Κεντρική Φυλή φέρνοντας γαλαξιακό υψηλό πολιτισμό ακόμα και σε τέτοια
καθυστερημένα σημεία όπως ο πλανήτης Γη.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Live in the NOW Something simple that we all forgetNo one knows what tomorrow will bring, not even the next moment, and the past is something that can not be changed. This does not in any way mean to be indifferent to tomorrow, nor to see the rich lessons we have learned in the past and not learn from them to become better. The point is to not forget this now, living in memories of yesterday or in a "tomorrow" that has not yet come.

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Tales of Alien abductions | Are there true stories


Tales of Alien abductions are rarely taken seriously, something you find in obscure magazines and websites. But every once and a while there comes a story from someone that defies logic and makes us question wether we're the ones living in delusion. instead of the other way around. These are the top 4 most credible alien abductions. Click Here to see the video!

Experience the feeling of being a superhuman


overexpression of sirt3 by a factor of 3
This effectively 'detoxes' and reduces ROS effects in your mitochondria.
Function production of vitamin c, we have a defective gene for our own Vitamin C production,
This allows you to feel the effects of a functional one.

SuperNaturally Handsome Formula for Men

This formula works to remind you of your true inner and outer handsomeness as it will dissolve the illusion that has been bestowed upon via media outlets etc while connecting you with your true handsome vibrations. It will provide you with improvements physically & spiritually. Improvements in all areas that YOU consciously and subconsciously feel may need improvements overall reminding you that you were supernaturally handsome with a masculine charm all along. This will also work to enhance your handsomeness to a more supernatural handsome spiritually and physically. Physical attributes will become more handsome and attractive. Another benefit to this formula is that it will enhance your masculine charm as well.

Video Showing a US soldier discussing with another Extraterrestrial soldier


The US defense department, the Pentagon, would have allowed the release of a video showing a US ARMY soldier discussing with other soldiers from various Extraterrestrial races. In it, several service members can be listened to by asking for information on Reptilians-related ETs. The soldier explains the flying saucers on the blackboard and some types of gray and gray reptilian.

Soul Cleansing System - Σύστημα Καθαρισμού της Ψυχής